Logo Text

Kısa Süreli Programlar

Bir Amerikan üniversitesinde eğitim almak isteyip bir diploma almayı düşünmeyenler için üniversite değişim programları, misafir veya özel öğrenci eğitimleri ile yaz dönemi eğitimleri, bir dönem veya bir akademik yılı Amerika’da geçirme imkânı sağlar.

Üniversite Değişim Programları

Türkiye’de okuyan öğrencilere Amerikan üniversitelerinde bir akademik yıl veya bir dönem okumak cazip gelebilir. Birçok Amerikan üniversitesinin Amerika dışındaki üniversitelerle anlaşmalı değişim programları vardır. Bu programlar, Amerikalı veya başka ülkelerden olan öğrencilerin birbirlerinin üniversitelerinde okuyarak deneyim kazanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu programlarda alınan dersler öğrencinin kendi ülkesindeki diploma programına sayılır. Böyle bir programa katılmak isteyen Türk öğrenciler, okudukları okullardaki uluslararası programlardan sorumlu ofis ile irtibata geçerek, okullarının herhangi bir Amerikan üniversitesiyle değişim anlaşması olup olmadığını ve eğer varsa programa katılım şartlarını öğrenmelidirler.

“Özel Öğrenci” Statüsü

Amerika’da pek çok üniversite, kendi ülkelerinde lisans eğitimini bitirmiş veya lisans veya yüksek lisans düzeyinde eğitime devam eden uluslararası öğrencilerin özel öğrenci veya “non-degree” statüsünde kredili dersler almalarına izin verebilir.

Yaz Okulu 

Amerika’da bazı üniversiteler Mayıs ve Ağustos ayları arasındaki yaz tatili dönemlerinde  eğitime devam eder. Bu süreçte okullar bir veya iki tane yaz okulu açabilirler. Yaz okullarında her dönem ortalama 6-10 hafta sürer. Bu programlar “Summer Session” veya “Summer School” olarak adlandırılır. Yaz programlarına uluslararası öğrenciler kadar Amerikalı öğrenciler de yoğun ilgi gösterir.

Üniversiteler öğrencilere dersleri kredili veya kredisiz almak gibi seçenek sunarlar. Kredisiz alınan dersler Türkiye’deki okul tarafından kabul edilmeyebilir. Bu nedenle Amerika’da yaz programında alınacak dersler konusunda karar vermeden önce, öğrencilerin halen okudukları okuldaki bölüm hocaları veya akademik danışmanları ile konuşmaları faydalı olacaktır. Kredili dersleri alan öğrencilere, programın sonunda aldığı dersleri ve notları gösteren transkipt verilirken, kredisiz ders alanlara sadece hangi derslere katıldığını gösteren bir sertifika verilmektedir.

Sertifika Programları

Üniversiteyi yeni bitirmiş veya uzun yıllardır iş hayatında olup bilgisini yenilemek isteyen veya çalıştıkları sektörde değişiklik yapmak isteyen profesyonellere yönelik olarak Amerika’da bir çok sertifika programı bulunmaktadır. Bu tür programlar son yıllarda özellikle yüksek lisans veya uzun süreli bir eğitim için zamanı olmayan veya maddi kaynakları sınırlı olan kişiler tarafından talep görmektedir. Programların uzunlukları bir haftadan başlayıp bir yıla kadar değişebilmektedir.

Sertifika Programları üniversitelerin Department / School of Continuing Education birimleri tarafından düzenlenmektedir. Bu nedenle okullar konusunda araştırma yaparken üniversitelerin bu başlık altında geçen bölümleri ile temasa geçmek gerekir. Sertifika programlarına başvuruda lisans derecesine sahip olmak ve iyi derecede İngilizce (TOEFL veya IELTS sınav sonuç belgesi gerekir) bilmek yeterli olacaktır.

Başvuru tarihleri normalde üniversite takvimleri ile aynıdır; ancak istenen belgeler ve süreç okul başvuru sürecine göre daha kolay ve hızlıdır.

Bu programlara katılan uluslararası öğrenciler, işin teorisinden çok pratiğini, yoğunlaştırılmış kurslar sayesinde daha kısa sürede öğrenme, profesyonel hayattan gelen birçok insanla aynı sınıf ortamında deneyimlerini paylaşma, İngilizce dil becerilerini her yönden mükemmel düzeye getirme gibi avantajlara sahip olurlar.

Ziyaretçi Öğretim Üyeleri ve Akademik Araştırma

Doktora derecesi olup da araştırmalarını ilerletmek isteyenler için birçok Amerikan üniversitesinde fırsatlar vardır. Üniversiteler, ziyaretçi öğretim üyelerinin kişisel araştırmaları için akademik olanakların hepsinden yararlanmalarına izin verirler. Okullarda araştırma yapabilmek için ilgili fakültelerin bölüm başkanları ile temasa geçip ayrıntılı bir özgeçmiş ve kapsamlı bir araştırma taslağı iletilmesi gerekmektedir. Bu tip programlara katılmak isteyen ziyaretçi öğretim üyelerinin kendi imkânlarını kullanmaları veya dış kaynaklı bir finansman bulmaları gerekir. En az üç yıllık doktor ünvanına sahip akademisyenler, Türkiye’de başladıkları araştırma projelerine Amerika’da devam edebilmek amacı ile Komisyonumuzun verdiği Fulbright Akademik Araştırma Bursu’na başvuruda bulunabilirler.