Logo Text

Uzaktan Eğitim Programları

 

Amerika’da uzun süreli bir akademik programa ailevi, kişisel, coğrafi veya ekonomik nedenlerle katılamayan uluslararası öğrenciler son yıllarda teknolojinin de gelişmesi ile “Distance Learning” olarak da bilinen uzaktan eğitim sistemine yoğun ilgi göstermektedirler. Bu sistemde eğitim, eğitmenle öğrencinin aynı zamanda aynı yerde olmadan eğitime katılmaları ile yapılır.

Bu tür bir eğitime karar vermeden önce, kişinin böyle bir eğitime hazır olup olmadığını kendisine sorması gerekir. Öğrencinin kendi başına bağımsız olarak çalışabilme ve İnternet yoluyla yapılan eğitimi kavrayacak teknik becerilere sahip olması gerekir. Kişinin aile ve iş ortamı nedeniyle bu eğitime ne kadar zaman ayırabileceği konusunda gerçekçi olması beklenir. Bu programlardan bazıları kısa süreler için bile olsa Amerika’da üniversite kampüsünde bulunup ders alınmasını ve sınavlara girilmesini şart koşabilir. Bu da maliyet ve belki de kişi çalışıyor ise, iş yerinden izin alınmasını gündeme getirebilir.

Kesin karar verdikten sonra bu konuda çok iyi bir araştırma yapmak gerekir. Programın ne amaçla istenildiği, hedefler, toplam maliyeti, sahip olunan bilgisayarın teknik yapısı, okulun veya programın yetkililerin teknik ve akademik olarak ne kadar yardım sağlayacakları gibi bazı temel soruların ayrıntılı olarak araştırılması ilerde yaşanması muhtemel problemlerin en aza indirilmesi açısından önemlidir. Uzaktan Eğitim programları ile ilgili olarak EducationUSA web sayfası öğrencilere farklı seçenekler konusunda yönlendirme yapması açısından faydalı olacaktır.

Eğitim programlarının yetkili kurumlar tarafından akreditasyonu, yani verdiği diploma veya derecenin Amerika’da tanınması dikkate almanız gereken önemli bir konudur. İnternet üzerinden katılacağınız bu programların Türkiye’de tanınıp tanınmadığı ile ilgili olarak ise Yükseköğretim Kurulu’na başvuru yapmanız gerekmektedir.