Logo Text

Amerika’da Ön Lisans ve Lisans Eğitimi

İki Yıllık Ön Lisans Eğitimi

İki yıllık eğitim veren okullar, Community College veya Junior College olarak adlandırılan okullardır. Bu okullar Türkiye’deki Meslek Yüksekokulları gibi düşünülebilir. Lise eğitiminin üzerine iki yıl süre ile mesleki eğitime olanak sağlayan ve eğitim sonunda ön lisans diplomasının verildiği okullardır. Öğrenciler 60 kredilik ders sorumluluğunu tamamladıktan sonra, Associate of Arts (A.A) veya Associate of Science (A.S) derecesine sahip olarak mezun olurlar. Community College’ların en önemli avantajı, dört yıllık okullara göre bu okullara girişin kolay olması (SAT / ACT sınav istenmez), sınıfların küçük olması ve gerekli not ortalaması şartını sağlayan öğrencilere dört yıllık okullara geçiş (2+2 Transfer) imkânı sağlamalarıdır.

Dört Yıllık Lisans Eğitimi

Lisans derecesi, bir alanda genellikle 120 krediyi tamamladıktan sonra alınan derecedir. Ancak, okulların mezuniyet için ön şart saydığı kredi sayısı okuldan okula değişiklik gösterebilir. Dört yıllık eğitim boyunca alınan dersler, alan dersleri (major) ve seçmeli dersler (minor) olarak ayrılır. Lisans derecesi, dört yıllık tam zamanlı eğitim sonunda verilir ve eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, eğitim aldıkları alana göre, Bachelor of Arts (B.A) veya Bachelor of Science (B.S) diplomasına sahip olurlar.

Türkiye’deki sistemden farklı olarak, Amerika’daki okulların her birinin son başvuru tarihi, başvuru formu, bölüm sayısı ve türleri, kampüs formatları farklıdır. Eğitim alınmak istenilen her okulun detaylı bir şekilde araştırılması gerekir. Araştırma yapılırken, üniversitenin akredite olması, uluslararası öğrenci oranı, bulunduğu yer ve iklim şartları, yaşam masrafları, kalınacak yer seçenekleri dikkat edilmesi gereken noktalardan bazılarıdır.

Eğitimlerine Tıp, Hukuk, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik, Hemşirelik gibi profesyonel alanlarda devam etmek isteyen öğrencilerin dikkat etmeleri gereken en önemli nokta, Türkiye’deki sistemden farklı olarak, bu alanlarda eğitim almak için önceden üç veya dört  yıllık bir eğitimin alınması gerektiği, akabinde bu okulların açtığı sınavlarla okula kabulün gerçekleştiğidir. Hukuk fakültelerinde okumak için Law School Admission Test (LSAT), Tıp fakülteleri için Medical College Admission Test (MCAT), Diş Hekimliği için Dental Admission Test (DAT), Eczacılık için Pharmacy College Admission Test (PCAT), Veterinerlik için Veterinary College Admission Test (VCAT) sınavlarını başarı ile geçmek gerekmektedir. Eğitimlerine Amerika’da bu alanlarda devam etmek isteyen Türk öğrencilerin toplamda altı ile sekiz yıllık bir eğitim süresini göz önüne almaları gerekmektedir. Ancak, söz konusu alanlarda eğitimlerine Türkiye’de devam eden veya mezun olan öğrenciler Amerika’da lisansüstü eğitimlerine devam edebilirler. Bunun için, örneğin Tıp’ta uzmanlık için USMLE testini alarak Amerika’da hastanelerde residency adı verilen programa kabul edilebilirler.

Okullara Başvuru Süreci

Eğitimlerine Amerika’da devam etmek isteyen öğrenciler, eğitimlerine başlamayı düşündükleri akademik dönemden en az bir yıl öncesinde okullara başvurularını başlatmalıdırlar. İdeal olarak en az 12-18 ay öncesinden Amerika’daki okullara başvurulara başlamak faydalı olur. Öğrencilerin, başvurmayı düşündükleri okulların web sayfalarını detaylı bir şekilde incelemeleri ve son başvuru tarihi ile başvuru aşamasında istenen belgeleri belirledikten sonra okullara başvuru yapmaya başlamaları gerekmektedir. Amerika’daki okullara başvuru aşamasında genel olarak aşağıdaki belgeler istenmektedir. Ancak, başvuruda bulunulacak okul ve programa göre okullar ek belgeler de isteyebilirler. Bunun için okulların web sayfaları detaylı bir şekilde incelenmelidir.

Amerika’da okullara bireysel başvuruda bulunacak öğrenciler, Komisyonumuzun Ankara ve İstanbul Ofisleri’ndeki Eğitim Danışmanlarından okullara başvuru sürecinde danışmanlık hizmeti alabilirler.

Amerika’da üniversitelere başvuruda gereken belgeler:

Amerika’daki okullara başvurular genelde online olarak yapılmaktadır, ancak nadir de olsa bazı okullar halen kağıt başvuru formu kabul edebilirler. Okul araştırmanızı yaptıktan sonra başvurmak istediğiniz okulun web sayfasında yabancı öğrenciler için kağıt formatında veya online formatta olan başvuru formunu doldurmalısınız.

Başvuru formunu doldurduktan sonra başvuru ücretini ödemeniz gerekir. Başvuru ücreti okuldan okula değişir. Kredi kartıyla başvuru ücretini ödedikten sonra gereken diğer belgeleri son başvuru tarihine kadar okula ulaştırmalısınız. Amerika’da bazı okulların son başvuru tarihi yoktur ve ‘Rolling Admissions’ uygulamasıyla ders yılı başlayana kadar başvuru kabul etmeye devam ederler.

Başvuru için gereken koşullardan not ortalaması, TOEFL / IELTS gibi sınav puanları yeterli olmayan öğrenciler diğer koşulları sağlıyorlarsa, okullara şartlı olarak da kabul edilebilirler. Okulların şartlı kabul sağlayıp sağlamadıklarını web sayfalarını inceleyerek öğrenebilirsiniz.

Birden fazla okula başvuru yapacaksanız Common Application adı verilen ve 450’den fazla kolej ve üniversitenin kullandığı ortak başvuru sisteminden faydalanabilirsiniz. Okullar web sayfalarında Common Application’ı kabul edip etmediklerini belirtirler. www.commonapp.org  adresinden hangi okulların bu sistemde yer aldığını öğrenebilirsiniz. Bazı okullar ortak başvuru için gereken belgelere ek olarak başka belge(ler) de isteyebilirler. Bunun için her okulun kendi web sayfasını kontrol etmelisiniz.

Başvurunuzu Nasıl Planlayacaksınız?

  • Başvurudan 12-18 ay önce: Amerika’da okumak istediğiniz bölüm, okullar ve burs imkânları, başvuru için gereken sınavlar hakkında araştırma yapınız. Başvuru için gereken sınavlara hazırlanmaya başlayıp, sınavlara kayıt yaptırınız.
  • Başvurudan 1-6 ay önce: Not çizelgenizi (transkript) ve referans mektuplarınızı isteyiniz. Gerekli sınavlara giriniz ve başvuru formunu doldurup gereken belgelerle son başvuru tarihine kadar okullara gönderiniz.
  • Amerika’ya gitmeden 3 ay önce: Okullardan kabulünüz geldikten ve eğitiminize devam etmek istediğiniz okula karar verdikten sonra, okul size o okulda öğrenci olduğunuzu gösteren I-20 formunu gönderir. Bu form size ulaştıktan sonra vizeye başvuru için hazırlıklarınıza başlayabilirsiniz.