Logo Text

Fulbright İngilizce Öğretim Asistanlığı (ETA) Programı

Fulbright U.S. Student Program’ın bir parçası olan Fulbright İngilizce Öğretim Assistanlığı (ETA) Programı, Amerikalı bursiyerleri İngilizce öğretim asistanı sıfatıyla yurtdışındaki okul ve üniversitelerde görevlendirir.

ETA Programı, ev sahibi ülke öğrencilerinin İngilizce dil becerilerini ve  Amerika Birleşik Devletleri hakkındaki bilgilerini geliştirmeyi hedefler. Bu programla, Amerikalı bursiyerlerin bulundukları ülkenin dilini ve kültürünü öğrenmeleri de hedeflenmektedir. İngilizce Öğretim Asistanı olarak Türk üniversitelerinde görevlendirilen bursiyerler, programın gerektirdiği sorumluluklarının yanı sıra, kendi kişisel eğitim ve/veya araştırma konuları üzerinde de çalışma yapabilmektedirler.

ETA Program 2

İngilizce Öğretim Assistanlığı (ETA) Programı, Türkiye’de Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu ve Yükseköğretim Kurulu işbirliği ile gerçekleştirilmekte ve programa katılan üniversiteler tarafından yürütülmektedir. Program kapsamında bursiyerler dokuz ay süre ile üniversitelerde görevlendirilmekte ve gerekli şartları sağladıkları taktirde burslarını ikinci yıl için yenileyebilmektedirler.

Bursiyerler ders saatleri dışındaki zamanlarını Türkçe bilgilerini geliştirmek üzere değerlendirirler. Bursiyerler çalışma arkadaşlarının araştırma projelerine dahil olarak onlara yardımcı olmakta, görevli oldukları üniversite kampüslerinde sanat alanında yapılan çalışmalar (koro çalışmaları veya film kulüpleri) ile kulüp aktivitelerine veya spor alanında yapılan çalışmalara katılmaktadırlar. Ayrıca, ders programlarına ek olarak, öğrencilerin İngilizce dil becerilerinin gelişmesine yardımcı olmak üzere İngilizce konuşma kulüpleri, kitap okuma kulüpleri, kütüphane kaynak çalışmaları ve yaratıcı yazma kulüpleri gibi farklı etkinlikler de düzenlemektedirler.

ETA Programı hakkında detaylı bilgi ve başvuru koşullarına  www.us.fulbrightonline.org/program_country.html?id=108 adresli web sitesinden ulaşabilirsiniz.

2018-2019 akademik yılı için bursa başvurular 6 Ekim 2017 tarihinde sona ermiştir. 2019-2020 akademik yılı için verilecek burslara başvuru süresi Şubat 2018 itibarıyla başlayacaktır.

ETA Programı ile ilgili sorularınız için Komisyonumuzun Amerikan Programları Birimi ile eta@fulbright.org.tr e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.