Logo Text

Başvuru Koşulları

Son Başvuru Tarihi

27.12.2017
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve fiilen Türkiye’de ikamet ediyor olmak şarttır. Amerikan hükümeti tarafından verilen Yeşil Kart’a (Green Card) başvurmuş ya da Amerikan vatandaşlığı / Yeşil Kart’ı (Green Card) olan adaylar bursa başvuramaz.
  • Daha önce ABD hükümeti sponsorluğunda altı haftanın üzerinde bir süre için finanse edilen bir değişim programına katılmış ve bu burs programı başvurusu sırasında J-1 vizesinin iki yıl kuralını yerine getirmemiş kişiler bursa başvuramaz.
  • 1 Temmuz 2018 tarihinde en az 18 yaşında olmak gereklidir.
  • Türkiye’de bir meslek yüksekokuluna kayıtlı olan adaylar bursa başvurabilir. Herhangi bir dört yıllık lisans programına kayıtlı olan ya da dört yıllık bir lisans programından mezun olmuş kişiler bursa başvuramaz.
  • Meslek yüksekokulu 2. sınıf öğrencilerinin 1. sınıf not ortalaması 100 üzerinden en az 70 ya da 4,00 üzerinden en az 2,80 olmalıdır.
  • Meslek yüksekokulu hazırlık ve 1. sınıf öğrencilerinin lise mezuniyet not ortalaması 5,00 üzerinden en az 3,50 ya da 100 üzerinden en az 70 olmalıdır.
  • Yukarıda belirtildiği gibi, meslek yüksekokulu hazırlık ve 1. sınıf öğrencilerinin sadece lise mezuniyet not ortalaması dikkate alınacaktır. 2. sınıf öğrencilerinin ise yalnızca meslek yüksekokulu 1. sınıf genel not ortalamaları dikkate alınacaktır.
  • En az orta derecede İngilizce biliyor olmak gereklidir.