Logo Text

Sıkça Sorulan Sorular

 

Bursun Kapsamı

 

1. Bursa aday gösterilenler hangi dönemde ABD’de öğrenime başlayacaklar?
Başvuruları olumlu sonuçlanan ve bursa aday gösterilen tüm adaylar, 2019-2020 akademik yılının Güz döneminde öğrenimlerine başlayacaklardır.

2. Bursum ertelenebilir mi?
Hayır. Burs, bursiyerin seçildiği akademik yıl için geçerli olup bursun başka bir akademik yıla ertelenmesi veya bursiyerin programına erken başlaması mümkün değildir.

3. Burs doktora programının süre olarak tümünü kapsıyor mu?
Fulbright Doktora Bursu doktora derecesi için akademik başarıya bağlı olarak en fazla 2 yıl verilmektedir. Doktoranın geri kalan süresi için bursiyerlerin gerekli maddi desteği kendilerinin (aile, okul, asistanlık vb.) sağlaması gerekmektedir.

4. Burs doktora programının finansal olarak tümünü kapsıyor mu?
Fulbright Öğrenci Programı her bursiyer için yıllık maksimum 50.000 ABD Doları’na kadar eğitim ücreti ve masraflarını (1.000 ABD Doları kitap masrafı, 350 ABD Doları yerleşme masrafı ve Sağlık Sigortası bu tutara dahil), gidilen şehre bağlı olarak bir çizelge üzerinden belirlenen aylık yaşam masraflarını (1.280 – 2.160 ABD Doları arası) ve gidiş-dönüş uçak bileti masrafını kapsamaktadır.

5. Eğitim ücreti ve masrafları yıllık 50.000 ABD Doları’ndan fazla ise ne yapılabilir?
Eğitim ücreti ve yaşam masraflarınız 50.000 ABD Doları’ndan fazla ise geri kalan tutarı sizin karşılamanız gerekmektedir. Bunun için kişisel birikimlerinizi kullanabilir veya farklı kurum ve vakıflardan ek burs temin edebilirsiniz.

6. Bursum 2 yıldan sonra uzatılabilir mi?
Hayır, Fulbright bursları en fazla iki akademik yıl için verilmektedir.

7. Doktora programımın ilk iki yılı için Fulbright bursunun yanısıra kabul aldığım üniversiteden de burs aldım. Geri kalan yıllar için de alır mıyım?
Kabul aldığınız üniversitenizden ilk iki yıl için burs almanız, geri kalan yıllar için de alacağınız anlamına gelmez. ABD’deki üniversitelerin doktora öğrencilerine burs vermeleri hem öğrencinin akademik başarısına hem de bölümün/üniversitenin bütçesine bağlıdır.

8. Bölümlere ayrılmış burs kontenjanı var mı?
Hayır, bölümler için belirlenmiş bir kontenjan yoktur. Belirli alanların klinik alt dalları hariç birçok farklı bölümden aday seçilmektedir.

9. Bursun karşılığı var mı?
Bursların karşılığında zorunlu hizmet veya geri ödeme olmamakla beraber, bursiyerin ABD’de öğrenimini tamamladıktan sonra, ABD J-1 Vizesi (Exchange Visitor Visa) kuralı gereği, Türkiye’ye dönme ve iki yıl kalma zorunluluğu vardır. J1 vizesi ile ilgili daha detaylı bilgiyi buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

 

Başvuru Koşulları

 

1. Aynı anda 2 ayrı alanda veya seviyede (yüksek lisans/doktora) başvuru yapabilir miyim?
Hayır. Başvuru aşamasında hangi seviyede (yüksek lisans / doktora) programa başvuru yapacağınızı ve hangi dalda çalışmak istediğinizi belirlemiş olmalısınız. Daha sonra bu iki seçenek ile ilgili değişiklik yapmanız mümkün olmayacaktır.

2. Lisans öğrencisiyim/mezunuyum; “Bütünleşik Doktora” programlarına başvurabilir miyim?
Evet, başvurabilirsiniz. Ancak öncelikle alanınızla ilgili “Bütünleşik Doktora” programları olup olmadığını araştırmanızı ve genel not ortalamanızın Doktora Bursumuz için istenen genel not ortalaması şartına uyup uymadığını kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

3. Üniversitede lisans öğrencisiyim. Başvuru tarihindeki ortalamam mı yoksa mezuniyet ortalamam mı dikkate alınıyor?
Hem başvuru tarihindeki, hem de bursa aday gösterildiğiniz takdirde mezuniyet ortalamanızın 4,00 üzerinden en az 3,50 veya 100 üzerinden en az 88,33 olması gerekiyor. Mezuniyet ortalamanızın düşük olması durumunda veya mezun olamadığınız takdirde burs adaylığınız düşecektir.

4. Ortalamam 4,00 üzerinden 3,49 (veya 100 üzerinden 88). Başvuru yapabilir miyim?
Ortalaması 4,00 üzerinden 3,50’un (veya 100 üzerinden 88,33’ün) altındaki adayların başvuruları kabul edilmemektedir. Üniversitenin not sisteminde hem 4,00 hem de 100 üzerinden puanlama yapılıyorsa 4,00 üzerinden olan ortalamanız dikkate alınacaktır.

5. Alacağım referans mektuplarının hepsi aynı formatta mı olmalı?
Referans mektuplarının bazıları elektronik, bazıları elden olabilir. Yani hepsi elektronik veya hepsi elden olmak zorunda değildir.

6. Referans mektuplarımın tümü akademisyenlerden mi alınmış olmalı?
Tercihen referans mektuplarınız tamamı ders aldığınız veya beraber çalıştığınız akademisyenlerden alınmış olmalıdır. Eğer çalıştığınız veya staj yaptığınız bir kurumdan referans almak isterseniz, üç referansınızdan birini bu şekilde temin edebilirsiniz.

7. Üniversite 3. veya 4. sınıf öğrencisi iseniz veya mezunsanız:
Psikoloji, Ekonomi, Mühendislik ve Temel Fen Bilimleri gibi dallarda öğrenim görmek ve akademik kariyer yapmak istiyorsanız, bütünleşik doktora programları sizin için daha uygun olabilir. Bu gibi dallarda yüksek lisans programları daha az bulunmaktadır. En doğru kararı verebilmek için araştırma yapıp programlarda sunulan derslerin amaçlarınıza uygunluğuna bakmanızı tavsiye ederiz.

8. Hangi üniversiteye başvuracağıma karar vermiş olmam gerekiyor mu?
Bursumuza başvuru yapacağınız alan ile ilgili Amerika’daki üniversitelerde bulunan programları ve bu programların daha çok hangi seviyede (yüksek lisans/doktora) olduğunu araştırmanız başvuru yapacağınız alan seçimi ve burs seviyesi konusunda en doğru kararı vermenize yardımcı olacaktır. Embark başvurunuzun 10. sayfasında bulunan üniversite tercihleriniz ile ilgili kısmı araştırmalarınız doğrultusunda doldurmanız tavsiye edilir.

9. Üniversiteler hakkında araştırmayı nasıl yapacağım?
Üniversite araştırması yapmak için kullanılabilecek bazı web siteleri: www.educationusa.state.govwww.gradschools.com, www.petersons.com, www.princetonreview.com.

10. “Green Card” çekilişine katıldım. Burs başvurusu yapabilir miyim?
“Green Card” çekilişine yaptığınız başvurunuz olumlu sonuçlanmadı ise burs başvurusu yapabilirsiniz. Ancak, başvurunuz olumlu sonuçlandı ve “Green Card” edinme sürecine başladıysanız bursa başvuramazsınız. Yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

11. Bu sene yaptığım başvuru olumlu sonuçlanmazsa sonraki yıllarda bursunuza başvuru yapabilir miyim?
Programa bir sene seçilememiş olmak diğer bir sene başvurmaya engel değildir. Yeniden başvurarak bursumuzu almaya hak kazanan pek çok Fulbright bursiyeri vardır.

 

Girmem Gereken Sınavlar ile İlgili Bilgiler

Bursa Başvurabilmek için Girilmesi Gereken Sınavlar:

Sadece TOEFL iBT veya Akademik IELTS sınav sonucu başvuru aşamasında istenilen bir belge olup, GMAT/GRE sınav sonuçları seçim aşamasından sonra gerekmektedir.

TOEFL iBT veya Akademik IELTS sınavlarından birine, bursa son başvuru tarihine kadar girmeniz gerekmektedir.

1. TOEFL sınavına nasıl başvururum?
TOEFL Türkiye’de bilgisayar ortamında birçok şehirde belirli zamanlarda yapılmaktadır. Sınav merkezleri ve tarihleri hakkında ayrıntılı bilgi www.ets.org/toefl adresinden alınabilir. Sınava girmek için bu adresten online kayıt yapılabilir.

2. IELTS sınavına nasıl başvururum?
IELTS Türkiye’de birçok şehirde belirli zamanlarda yapılmaktadır. Sınav merkezleri ve tarihleri hakkında ayrıntılı bilgi https://www.ielts.org/ adresinden alınabilir. Sınava girmek için bu adresten online kayıt yapılabilir.

3. TOEFL/IELTS sonucumu size nasıl ileteceğim?
TOEFL iBT sonucunuzu Komisyonumuz’a iletmek için sınava kayıt olurken B126 kurum kodumuzu kullanabilirsiniz. Akademik IELTS sonucunuzu iletmek içinse “IELTS Recognising Organisations” listesinden Komisyonumuzu seçebilirsiniz. Ya da sınav sonrası adresinize ulaşan orijinal sınav sonuç belgenizi başvuru paketinize ekleyebilirsiniz.
Daha önce sınava girmiş olup hâlihazırda elinde sonuç belgesi bulunan adaylar, belgelerini taratarak Komisyonumuza iletmeleri halinde (advising@fulbright.org.tr) sonuçlarının geçerliliğini kontrol ettirip “aslı gibidir” onayı alabilirler.

Üniversite Başvuruları için Girilmesi Gereken Sınavlar:

1. Bir üniversiteye yerleştirilebilmem için standart testlerden hangilerini almalıyım?
Tüm adayların hem TOEFL/IELTS sınavına girmiş olması hem de GRE sınavına (İşletme dalında doktora yapacak adaylar hariç) girmesi gerekmektedir. İşletme ve alt dallarında doktora yapacak adaylar GRE yerine GMAT sınavına girmelidir.

2. Müzik, Tasarım ve Sanat dallarında üniversiteler GRE puanı istemiyorlar. GRE sınavına girmeli miyim?
Bu alanlarda başvuru yapacak olan adaylar, eğer ABD’de bulunan “Institute of International Education (IIE)” aracılığıyla yerleştirme sürecini tercih ederler ise GRE sınavına girmeleri gerekmektedir. Bireysel başvuru yapacak adaylar ise GRE testine girip girmeyeceklerine başvuru yapacakları okulların başvuru şartlarına göre karar verirler.

3. GRE sınavına nasıl başvururum?
Sınav merkezleri ve tarihleri hakkında ayrıntılı bilgi www.ets.org/gre adresinden alınabilir.

4. GMAT sınavına nasıl başvururum?
GMAT Türkiye’de bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Ayrıntılı bilgi ve testin verildiği merkezler www.gmat.com adresinden öğrenilebilir.

5. Üniversitelere başvuru için TOEFL veya IELTS sınavlarından kaç puan almış olmalıyım?
TOEFL veya IELTS sınavlarının tavsiye edilen puan aralıkları için ABD’deki ilgi duyulan üniversite ve programın web sitesinin incelenmesi tavsiye edilmektedir.

6. GRE sınavından kaç puan almalıyım?
GRE sınavının tavsiye edilen puan aralıkları için ABD’deki ilgi duyulan üniversite ve programın web sitesinin incelenmesi tavsiye edilmektedir.

7. GMAT sınavından kaç puan almalıyım?
GMAT sınavının tavsiye edilen puan aralıkları için ABD’deki ilgi duyulan üniversite ve programın web sitesinin incelenmesi tavsiye edilmektedir.