Logo Text

Başvuru Sonrası Süreç

Son Başvuru Tarihi

30.10.2017
Başvuruların değerlendirilmesi süreci Kasım 2017-Şubat 2018 tarihleri içerisinde gerçekleştirilecektir.

İşleme konulan başvuru evrakları Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu tarafından görevlendirilen alanında uzman bağımsız jüri üyeleri tarafından yapılabilirlik, amaca uygunluk ve önerilen projenin başvuru sahibinin akademik hazırlık durumuna uygunluğu bakımından değerlendirilir. Araştırma proje önerilerini değerlendiren hakemler, projelerin kimlere ait olduğunu bilmezler. Hakemler, her araştırma projesi için aşağıdaki hususları kapsayacak bir değerlendirme yaparlar:

  • Projenin akademik değeri
  • Bu alanda Türkiye’de ne gibi çalışmaların yapıldığı ve alınan sonuçlar
  • Araştırmanın Amerika Birleşik Devletleri’nde yürütülmesi zorunluluğu bulunup bulunmadığı
  • Proje planının detayları
  • Projenin tamamlanması halinde sağlayacağı yararlar

Başvuru evraklarının değerlendirilmesi sonrasında, başvuru yapan her bir adaya başvuru durumları ile ilgili geri bildirimler e-posta aracılığı ile değerlendirme süreci sonunda yapılacaktır.

Bursa aday gösterilen kişilere yönelik, adaylık süreci detaylarının paylaşılacağı ve katılımın zorunlu olduğu bir toplantı düzenlenecektir.

https://youtu.be/iosPSYArlB8