Logo Text

Başvuru Sonrası Süreç

Burs Başvuru Dönemi Kapanmıştır
Fulbright Akademik Araştırma Bursu’na gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. 27 Ekim 2016’ya kadar olan evrak teslim süresi dolmuş ve 2017-2018 akademik yılı için başvuru dönemi kapanmıştır.

Aşağıda yer alan koşullar sadece bilgilendirme amaçlıdır. 2018-2019 akademik yılı burs duyurusu güncellemeleri için lütfen web sayfamızı takip ediniz.
Fulbright Akademik Araştırma Bursuna başvuran adayların seçimi aşağıdaki şekilde yapılır:

Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu’na ulaşan başvuru evrakları Burs Komitesi tarafından incelenir. Koşullara uymayan ve eksik evrakları olan başvurular işleme konulmaz. Başvuru formunun çıktısının ve diğer evrakların son başvuru tarihine kadar Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu Ankara Merkez Ofisine ulaştırılması gereklidir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

İşleme konulan başvuru evrakları Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu tarafından görevlendirilen alanında uzman bağımsız jüri üyeleri yapılabilirlik, amaca uygunluk ve araştırma projesinin bursa başvuran kişilerin akademik hazırlık durumuna uygunluğu bakımından değerlendirilir. Uzmanlara, araştırma projelerinden başka hiçbir evrak verilmez. Bu bakımdan, araştırma projelerini değerlendiren uzmanlar, projelerin kimlere ait olduğunu bilmezler. Uzmanlar her araştırma projesi için, aşağıdaki hususları kapsayacak bir değerlendirme yaparlar.

  • Projenin akademik değeri
  • Bu alanda Türkiye’de ne gibi çalışmaların yapıldığı ve alınan sonuçlar
  • Araştırmanın Amerika Birleşik Devletleri’nde yürütülmesi zorunluluğu bulunup bulunmadığı
  • Proje planının detayları
  • Projenin tamamlanması halinde sağlayacağı yararlar

Başvuru evrakları ve jüri değerlendirmeleri, Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu Seçme Komitesi tarafından incelenir ve Fulbright Akademik Araştırma Bursuna tavsiye edilecek adaylar belirlenir.

Başvuranlara, seçim sonucu e-mail ile bildirilir ve projeleri desteklenecek adaylar Ankara’ya toplantı için davet edilirler. Katılımın zorunlu olduğu söz konusu toplantıda bursla ilgili ayrıntılı bilgi verilir ve bursiyerlerin Amerika’ya gönderilecek başvuru belgelerini ne şekilde hazırlayacakları anlatılır.

Adaylar, programa seçildikten sonra alacakları sağlık raporlarını Komisyonumuz’a sunmalıdırlar.

https://youtu.be/iosPSYArlB8