Logo Text

Başvuru Sonrası Süreç

Burs Başvuru Dönemi Kapanmıştır
Fulbright Doktora Sonrası Araştırma Bursu’na gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. 14 Ekim 2016’ya kadar olan evrak teslim süresi dolmuş ve 2017-2018 akademik yılı için başvuru dönemi kapanmıştır.

Aşağıda yer alan koşullar sadece bilgilendirme amaçlıdır. 2018-2019 akademik yılı burs duyurusu güncellemeleri için lütfen web sayfamızı takip ediniz.

Fulbright Doktora Sonrası Araştırma Bursu’na başvuran adayların seçimi aşağıdaki şekilde yapılır:

Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu’na ulaşan başvuru evrakları Burs Komitesi tarafından incelenir. Koşullara uymayan ve eksik evrakları olan başvurular işleme konulmaz. Başvuru formunun çıktısının ve diğer evrakların son başvuru tarihine kadar Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu Ankara Merkez Ofisine ulaştırılması gereklidir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

İşleme konulan başvuru evrakları, Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu tarafından görevlendirilen alanında uzman bağımsız jüri üyeleri tarafından yapılabilirlik, amaca uygunluk ve kişinin akademik hazırlık durumunun araştırma projesine uygunluğu bakımından değerlendirilir.

Başvuru evrakları değerlendirmeleri sonrasında, mülakatlara çağrılacak adaylar belirlenir.

Başvuranlara, mülakatlar sonrası seçim sonucu e-posta ile bildirilir.

Seçim havuzundaki adaylar Ankara’ya toplantı için davet edilir. Katılımın zorunlu olduğu toplantıda bursla ilgili ayrıntılı bilgi verilir ve adayların ABD’deki üniversitelere başvurularının hangi şekilde olabileceği, üniversitelere başvuru için gerekli belgeler, vb. konuları anlatılır.

Seçim havuzundaki adayların, üniversitelerden alacakları davetler/kabuller sonrasında yapılacak final değerlendirme ile adaylıktan bursiyer statüsüne geçecek kişiler belirlenir.

https://youtu.be/iosPSYArlB8