Logo Text

Başvuru Sonrası Süreç

Son Başvuru Tarihi

08.09.2017
  • Tüm başvurular değerlendirildikten sonra, mülakatlara katılacak adaylar açıklanacaktır. Mülakatlar Ankara’da yapılacaktır. Olumlu ya da olumsuz, tüm adaylara e-posta ile dönüş yapılmaktadır.
  • Mülakatları takiben, programa katılmaya hak kazanan adaylar açıklanacaktır.
  • Adaylar programa seçildikten sonra, kendilerinden sağlık durumu geçmişi, muayene belgesi ve 31 Aralık 2019’a kadar geçerli bir pasaport istenecektir.
https://youtu.be/iosPSYArlB8