Logo Text

Başvuru Sonrası Süreç

Son Başvuru Tarihi

05.09.2018
  • Tüm başvurular değerlendirildikten sonra, mülakatlara katılacak adaylar açıklanacaktır. Mülakatlar Ankara’da yapılacaktır. Olumlu ya da olumsuz, tüm adaylara e-posta ile dönüş yapılmaktadır.
  • Mülakatları takiben, programa katılmaya hak kazanan adaylar açıklanacaktır.
  • Adaylar programa seçildikten sonra, kendilerinden sağlık durumu geçmişi, muayene belgesi ve 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli bir pasaport istenecektir.