Logo Text

Komisyonumuzun 65. Kuruluş yılı kutlamaları

Eğitim Değişimi, Barış ve Gelişim Üzerine Uluslararası Konferans

Komisyonumuzun kuruluşunun 65.yılı kutlamaları kapsamında Ankara’da 26-27 Eylül 2014 tarihlerinde akademik nitelikte uluslararası bir konferans düzenlenmiştir. “Uluslararası Eğitim Değişimi, Barış, Gelişim ve Kültürlerarası Anlayışı Destekleme” ana temasına sahip konferans Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu, İhsan Doğramacı Dış Politika ve Barış Araştırmaları Merkezi ve Hollings Uluslararası Dialog Merkezi tarafından ortaklaşa organize edilmiştir.

Bu uluslararası akademik konferansın amacı akademisyenlerin, genel olarak eğitimdeki değişim programlarının sosyo-politik etkilerini ve bu amaçları gerçekleştirmek için dil ve dil eğitiminin kullanılabileceği farklı yolları keşfetmelerini,ve Türkiye’deki eğitim değişim programlarındaki deneyimi inceleyecekleri bir dialogda bir araya gelmelerini sağlamaktır.

Konferans,  Fulbright Eğitim Komisyonu Genel Sekreteri ve Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ersel Aydınlı; Hollings Uluslararası Dialog Merkezi Genel Sekreteri Michael Carroll; Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Doğramacı ve Ankara Amerikan Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ross Wilson’un açış konuşmalarıyla başlamıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve bir Fulbright bursiyeri olan Sayın Ali Babacan yaptığı konuşmada Fulbright programının birçok başarısının ve Türkiye ve dünya çapındaki değerinin altını çizerek, kendisinin burs aldığı 1993-1994 yılından beri Türkiye’deki Fulbright Programının muazzam şekilde büyüdüğüne dikkat çekmiştir. Başbakan Yardımcısı Babacan konuşmasında son yıllarda Fulbright fırsatlarının çok daha fazla sayıda Türk ve Amerikalı öğrenci ve araştırmacıya hitap edecek şekilde arttırılması çabalarını taktir ettiğini belirtmiş ve yurtdışı eğitim deneyimi arayan Türk öğrenciler için daha fazla eğitim değişimi fırsatları sağlamak amacıyla yapılan girişimlerden bahsetmiştir.

Konferansta 3 ana panel düzenlenmiştir. Bu panellerde ABD, Avrupa ve Türkiye’deki akademisyenler tarafından sunulan makaleler incelenmiş, ve konferans sonunda sunum yapan akademisyenler, katılımcı öğrenci ve uygulamacılar ile bir araya gelerek yuvarlak masa tartışmaları yapmıştır. İlk panelde eğitim değişimi, barış, gelişim ve kültürlerarası anlayışın desteklenmesi arasındaki kavramsal bağlantılar incelenmiştir. Askeri alandaki eğitim değişimi programlarının yararları; öğrenci değişimi ve uzlaşmanın keşfedilmemiş potansiyeli; üniversitelerin uluslararası rolü ve eğitim değişim programlarının pazarlanmasındaki riskler tartışılmıştır.

İkinci panel, eğitim değişimi programlarının sosyo-kültürel etkilerinin incenmesinde özellikle dil ve dil eğitiminin rolü hakkında olmuştur. Bu panelde sunulan makaleler kültürlerarası yeterlilik hakkında söylentiler, temalar ve çıkarımlar hakkında genel bir bilgilendirmede bulunmuş, Amerika’nın dijital kamu diplomasisini ele almış ve uzun zamandır devam eden bir kamu diplomasi örneği olarak Japon İngilizce Öğretmeni (JET) programı ve İngilizce’nin global bir dil olma rolünü incelemiştir.

Üçüncü ve son panel, Türkiye, Amerika ve Avrupa arasındaki eğitim değişimi programlarına farklı bakış açılarını inceleyen çeşitli çalışmaları sunarak Türkiye’deki model üzerinde durmuştur. Sunulan makaleler kültürlerarası yeterlilikte iki genel çalışmayı içermiştir. Bu çalışmalardan birisi yurtdışı programına katılmaya hazırlanan Türk öğrencilerin perspektifini, diğeri ise Türkiye’deki İngilizce öğretmenlerinin, öğrencilerine kültürlerarası yeterliliği öğretmeleri konusundaki kendi algılarını ele almıştır. Diğer iki makale, Fulbright değişim programlarının kültürlerarası anlayışa gerçek katkısının ne olduğunu çeşitli yollarla ölçmek için yapılan, hem Fulbright bursiyerlerinin hem de bursiyerlerin yurtdışındaki süreçte etkileşimde bulundukları kişilerin çalışıldığı araştırmalardan toplanan verileri sunmuştur.

Konferans, makale sunan akademisyenler ile dinleyici öğrenci ve akademisyenlerin ana panellerde tartışılan konulara tekrar değindikleri, ana noktaları özetledikleri bir açık oturumla sona ermiştir. Panel makaleleriyle açık oturum sonuçları 2015’te bir kitap olarak yayınlanmak üzere bir araya getirilecektir.