Logo Text

U.S. Scholars ve Student Researchers Ara Dönem Değerlendirme Toplantıları

2016-2017 akademik dönemi U.S. Scholars ve Student Researchers programları bursiyerlerimiz ara dönem değerlendirme toplantılarına katıldılar. Bursiyerlerimiz için ilk toplantımız 21 Şubat 2017 Salı günü İstanbul İrtibat Ofisi’mizde; ikinci toplantımız ise 23 Şubat 2017 Perşembe günü Ankara Merkez Ofisi’mizde düzenlendi. Toplantılarımızda bursiyerlerimizin projeleri ve çalışmaları hakkında detaylı bilgi edinildi.

Ankara Mid Year 2017

Istanbul Mid Year 2017