“Türkiye ve ABD Arasında Öğrenci ve Akademisyen Değişimini Güçlendirme Çalıştayı”ımızı Ankara’da düzenledik.

HABERLER

“Türkiye ve ABD Arasında Öğrenci ve Akademisyen Değişimini Güçlendirme Çalıştayı”ımızı Ankara’da düzenledik.

27-28 Kasım 2018 tarihinde “Türkiye ve ABD Arasında Öğrenci ve Akademisyen Değişimini Güçlendirme Çalıştayı”ımızın ikincisini Ankara’da düzenledik. Yirmi üç vakıf üniversitesinin Uluslararası/Dış İlişkiler veya ilgili birimlerinde görev alan yirmi altı yetkilisi çalıştayımıza katılım sağladı. Çalıştayımızda, üniversitelerde öğrenci ve akademisyen düzeyinde değişim programlarına -özellikle Fulbright Programları ile Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın Study Abroad Programları’na- yönelik katılımın arttırılması ve geliştirilmesine yönelik bilgi paylaşımı amaçlanmıştır.

Çalıştayımızda Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. N. Zeynep Atay; Koç Üniversitesi Uluslararası Programlar Ofisi Direktörü Sayın Burcu Sarsılmaz Çoşan; İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Uluslararası Öğrenciler ve Değişim Programları Ofisi Öğrenci Danışmanı Sayın B. Yasemin Başar ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası Ortaklıklar ve Kurumsal İşbirlikleri Koordinatörü Sayın Dr. İbrahim Yorgun katılımcı üniversitelerimiz ile değişim programlarını yönelik deneyimlerini paylaşmışlardır. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Study Abroad Ofisi Yetkilisi Sayın Jennifer E. Lawson Google Hangout aracılığıyla çalıştayımıza katılmış ve Study Abroad Programları hakkında genel bilgi vererek, üniversitelerimizin yararlanabilecekleri kaynaklar hakkında faydalı bilgiler aktarmıştır. Çalıştayımıza ayrıca, geçtiğimiz akademik yıllarda bursumuzu alarak Türkiye’de eğitim gören ve yaşayan iki eski bursiyerimiz de katılarak, Türkiye ve Türk kültürü ile ilgili deneyimlerini paylaşmışlardır.