KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA FORMU

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA FORMU

       Özel nitelikli kişisel verilerimin, Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu (“Komisyon”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde hazırlanmış olan Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metninde (“Aydınlatma Metni”)
belirtilen amaçlarla Komisyon tarafından işlenmesine ve kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verilerimin, 
Aydınlatma Metninde belirtilen yurt dışında yer alan partnerlerine ve teknik alt yapı sağlayan tedarikçilerine aktarılmasına özgür irademle açık rıza verdiğimi ve KVKK’dan doğan haklarıma ilişkin bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.

Onaylıyorum