Dr. Buse Gönül

Dr. Buse Gönül

Dr. Buse Gönül

2022-2023 Doktora Sonrası Araştırma bursumuzu kazanarak Maryland Üniversitesi’nde araştırmalarına devam eden Dr. Buse Gönül’ün “Adolescents' Reasoning about Social Inequalities and Exclusion in Türkiye: The Role of Intergroup Contact” başlıklı projesi, 2023 Mayıs’ında çocuk gelişimi alanında en saygın araştırma kurumlarından biri olan Society for Research in Child Development tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır. Proje, dünya çapındaki 157 başvuru arasından kabul edilen yedi araştırma önerisinden biri olmuştur. Araştırma ergenlik döneminde çocukların sosyal ve ekonomik eşitsizliklere yaklaşımları ile akran ilişkilerinin eşitlikçi tutumlar üzerindeki etkisini inceleyecektir.

Dr. Buse Gönül lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden almış olup Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Psikoloji bölümünde görev yapmaktadır.