Amerikan Eğitim Sistemi

Amerika Birleşik Devletleri’nde ülke çapında her eyalette geçerli olan merkezi bir eğitim sistemi bulunmamaktadır. Her eyaletin kendi içinde bağlı olduğu ve eğitim politikalarını belirleyen yetkili bir kurumu vardır. Bu tarz bir eğitim sistemi, bir yandan uluslararası öğrenciler için çok çeşitli fırsatlar sunarken, bir yandan sistemi uzaktan anlamayı ve bu kadar fırsat arasından tercih yapmayı zorlaştırabilir. Amerika’daki üniversitelerde eğitim görmek isteyen öğrencilerin Amerikan eğitim sistemi hakkında bilgi sahibi olmaları, daha bilinçli bir tercih yapmalarını sağlayacaktır.

 

Amerika’da ilk ve ortaöğretim 12 yıl sürer. Bu sürenin sonunda alınan lise diploması ile öğrenci iki yıl eğitim veren yüksek öğrenim kurumlarına (community college) veya üniversitelere başvuru yapabilir. İlkokuldan önce 1-3 yıllık anaokulu eğitimi alınır. Amerika’da altı yaşında ilkokula başlanır ve sonrasında ortaokul eğitimine devam edilir. Ortaokullar, 3+3 veya 2+4 yıl şeklinde eğitim veren liselerden oluşur.

 

Yüksek Öğrenim Programları

 

Lisans Eğitimi: Liseyi, yani 12. sınıfı bitiren öğrenciler üniversite eğitimine devam edebilir. Amerika’da bazı üniversiteler “college” olarak da geçer. Burada geçen kolej tanımlaması, ülkemizden farklı olarak, Amerika’da dört yıllık üniversite veya okullar için kullanılmaktadır. Liseden sonra öğrenciler eğitimlerine farklı alanlarda, mesleki eğitime yönelik eleman yetiştirmek üzere kurulmuş olan okullarda (Community College veya Junior College)  devam ederek, ön lisans diplomasını (Associate Degree)  almaya hak kazanırlar. Öğrencilerin lise eğitiminden sonra diğer bir eğitim seçeneği ise dört yıllık üniversitelerde eğitimlerine devam etmeleri şeklinde olabilir. Bu dört yıllık eğitimin sonunda alınan derece Bachelor’s Degree adı verilen lisans derecesi olur. Lisans eğitimini tamamlayabilmek için öğrencilerin genellikle 120 krediyi tamamlamaları gerekmektedir. Eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler eğitim aldıkları alana göre, Bachelor of Arts (B.A.) veya Bachelor of Science (B.S.) diplomasına sahip olurlar.

 

Amerika’daki yüksek öğrenim kurumlarının sınıflandırılması aşağıdaki gibidir:

 

İki Yıl Eğitim Veren Okullar: Community Colleges veya Junior Colleges olarak geçen okullardır. Lise eğitiminin üzerine iki yıl süre ile mesleki eğitime olanak sağlayan ve ön lisans diplomasının verildiği okullardır. Öğrenciler, 60 kredilik ders sorumluluğunu tamamladıktan sonra, Associate of Arts (A.A.) veya Associate of Science (A.S.) derecesine sahip olarak mezun olurlar. Community College’ların en önemli özelliği, gerekli ortalama şartını sağladıkları takdirde, dört yıllık okullara geçiş (2+2 transfer) imkânı sağlamalarıdır.

 

Teknoloji Enstitüleri: Amerika’da oldukça yaygın olan Teknoloji Enstitüleri her yönden dört yıllık üniversitelere eş eğitim veren kurumlardır. Özellikle Fen ve Mühendislik Bilimlerinde öğretim ve araştırma olanağı sunmak amacıyla kurulmuş olsalar da, Teknoloji Enstitülerinin bazılarında Sosyal Bilimler alanlarında çok kuvvetli programlar mevcuttur.

 

Liberal Arts Colleges: Bu okullar da aynı üniversiteler gibi dört yıllık eğitim ve lisans derecesi vermektedirler. Üniversitelerden ayrılan özellikleri sınıfların daha küçük olması (en büyük sınıflar 25-30 öğrencidir), genelde büyük yerleşim yerlerinden uzakta bulunmaları ve en önemli özellikleri, henüz ne okumak istediğine karar veremeyen öğrencilere ilk iki yıl genel bir eğitim sürecinin ardından, uzmanlaşmak istedikleri alana yönelme fırsatını sunmalarıdır.

 

Lisansüstü Eğitim Kurumları: Amerika Birleşik Devletleri’nde Graduate Study olarak adlandırılan lisansüstü eğitimin ilk basamağı yüksek lisans derecesidir. Lisans eğitiminden sonra, genel olarak 30-36 kredinin tamamlanmasını ve genellikle bir yüksek lisans tezinin hazırlanmasını gerektirir. Bazı yüksek lisans programlarında, tez yerine bitirme sınavına girilerek yüksek lisans derecesine sahip olunur. Yüksek lisans derecesi sosyal alanlar için Master of Arts (M.A.), Fen ve Mühendislik alanları için Master of Science (M.S.) olarak verilir. Ancak, bazı yüksek lisans dereceleri Master of Fine Arts (M.F.A.), Master of Business Administration (M.B.A.) gibi alanları gösteren isimler de alabilir.

 

Lisansüstü eğitimin ikinci aşaması olan doktora eğitimi, genel olarak yüksek lisans eğitimi üzerine üç veya dört yıllık bir öğrenim ve araştırmayı gerektirirken, özellikle araştırmaya yönelik alanlarda bu süreç uzayabilmektedir. Doktora eğitiminde daha önce çalışılmamış bir konuda  bir doktora tezinin de hazırlanması istenir. Öğrenimin sonunda doktora derecesi, Doctor of Philosophy (Ph.D.) verilir. Yüksek lisans eğitiminde olduğu gibi doktorada da eğitim alınan dalı belirten doktora dereceleri vardır.