Amerika'da Eğitim için Yaşam Masrafları ve Burs Olanakları

Fulbright Bursları

 

Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu, eğitim ve araştırmalarına Amerika Birleşik Devletleri’nde devam etmek isteyen üniversite mezunlarını, akademisyenleri, sanatçıları ve kamu görevlilerini eğitim, yaşam ve seyahat masraflarını kapsayan burslarla desteklemektedir. Komisyonumuz, öğrencilere yönelik Yüksek Lisans, Doktora ve Doktora Tezi Araştırma Bursu; meslek yüksekokulu öğrencilerine yönelik Meslek Yüksekokulu Öğrenim Bursu; İngilizce öğretmenlerine yönelik Yabancı Dil Öğretim Asistanlığı Bursu; akademisyenlere yönelik Akademik Araştırma Bursu; kamu yararını gözeten, devlet, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında görev yapan personele yönelik Hubert H. Humphrey Bursu imkanlarını sunmaktadır.

Komisyonumuzun farklı seviyelerde verdiği burslar hakkında detaylı bilgiye Burslarımız ve Hizmetlerimiz bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

Diğer Burs Seçenekleri

 

Amerika’da yüksek öğrenim ücretlidir ve okul ücretleri ile geçim masrafları okuldan okula ve bölgeden bölgeye değişmekle birlikte, yıllık ortalama 20.000-65.000 Amerikan Doları arasında bir bütçe gerektirir.

İngilizce’de “tuition” ve “fees” olarak adlandırılan ve her akademik yılın başında ödenen okul ücretleri bulunmaktadır.

Okul ücretlerini, dönem başlarında ödeyecek şekilde taksitlendirme imkânınız vardır. Bütçenizi hazırlarken okulların web sayfaları size en doğru ve en güncel bilgileri verecektir. Okulların web sayfalarında okul ücretinin yanı sıra, geçim masrafları (living expenses), yani kira veya yurt ücreti, yemek, kırtasiye, bilgisayar, sağlık sigortası gibi bir öğrenci için gereken bütün harcamalar ayrıntıları ile gösterilir.

 

Eğitim masraflarınızı nasıl azaltabilirsiniz?

 

  • Kısıtlı bir bütçeniz var ise, pahalı üniversiteler yerine daha ucuz ama aynı düzeyde eğitim veren devlet (eyalet) üniversitelerini tercih edebilirsiniz.
  • Okulun bulunduğu şehir, masraflarınız açısından önemli bir etkendir. Büyük şehirlerde yer alan okullarda yaşam masrafları daha yüksektir. Buna karşılık, Amerika’nın kırsal bölgelerinde bulunan okullarda, okul ve yaşam masrafları nispeten daha düşüktür.
  • Amerika’da dört yıllık eğitiminize devam ederken, okulunuzun yaz okuluna da katılıp ders alarak, eğitiminizi daha kısa sürede bitirebilirsiniz.
  • Lisans düzeyinde eğitiminize devam ederken yazın Türkiye’ye gelmeyi düşünüyorsanız, oturduğunuz şehirdeki üniversite(ler)den kredili dersler alarak, aldığınız bu dersleri Amerika’daki okulunuzda saydırabilirsiniz.
  • Üniversiteye başvurduğunuzda akademik başarınız çok yüksek düzeyde olmadığı için burs imkânlarından faydalanamamış olabilirsiniz. Ancak, birinci yılın sonunda not ortalamanızı 4,00 üzerinden 3,00’ün üzerine çıkararak, “tuition waiver” denilen okul ücretinde indirim sağlayan bursa başvuru yapabilirsiniz.
  • Eğitiminize devam etmek için Community College / Junior College’ları (iki yıllık meslek yüksekokulları) tercih edebilirsiniz. Community College’lar dört yıllık okullara göre ücret açısından daha uygundur ve mezun olurken yeterli not ortalamasını sağladığınız takdirde lisans programlarına geçiş imkânı sağlarlar.

Lisans Programları İçin Burs İmkânları

 

Lisans seviyesinde verilen burslar İhtiyaç Bursları (Need-Based Scholarship) ve Üstün Başarı Bursları (Merit-Based Scholarship) olarak ikiye ayrılır.

Maddi durumu iyi olmayan, ancak çok iyi derecede İngilizce bilen, lise eğitimi boyunca sınıfının en iyi öğrencilerinden olan, akademik başarılarının yanı sıra kendisini sosyal açıdan da geliştirmiş öğrenciler Amerikan üniversitelerinin verdiği İhtiyaç Burslarından (Need-Based Scholarship) faydalanabilirler. Bursa başvururken öğrencinin ailesinin maddi durumunu gösteren bir belgeyi de okula sunması gerekmektedir. Finansal yardım ofisleri öğrenciye ne kadar burs sağlayabileceğini, ailenin maddi durum belgesine bakarak karar vermektedirler.

Üstün Başarı Bursu (Merit-Based Scholarship), lise eğitimi boyunca akademik olarak üstün başarı göstermiş, üniversiteye giriş için istenen SAT, ACT ve TOEFL sınavlarından yüksek puan alan ve referansları kuvvetli olan az sayıda öğrenciye verilen burslardır. Öğrencinin bu özelliklerine ek olarak, sosyal açıdan kendini geliştirmesi, gönüllülük faaliyetlerine katılmış olması ve liderlik özelliklerine sahip olması beklenir.

İhtiyaç ve Üstün Başarı Bursları veren üniversitelerin çoğu özeldir; devlet üniversitelerinden burs almak hemen hemen imkânsızdır. Verildiği durumlarda  ise bu miktar 1.000-5.000 Amerikan Doları arasındadır ve başarı bursları olarak verilir. Özel üniversitelerin tüm masrafları karşılayan burs imkânları sayıca çok azdır; genellikle okullar, ellerindeki burs bütçesini kısmi burs vererek daha fazla uluslararası öğrencinin faydalanması yönünde kullanırlar.

Amerikan üniversitelerinin lisans düzeyinde verdiği diğer bir burs türü de Spor Bursları’dır. Spor bursu alabilmek için milli takım seviyesinde bir sporcu olmanız veya lisanslı olarak bir spor kulübünde oynamanız gerekmektedir. Spor bursuna başvuruda bulunmak için, Türkiye’de yaptığınız antrenmanlar ve oynadığınız maçlar sırasında çekilmiş görüntülerinizi içeren bir DVD hazırlamanız gerekmektedir. National Collegiate Athletic Association (NCAA) kuruluşunun web sayfasından, yaptığınız spor dalına göre Division I’de bulunan ve burs veren okulları araştırarak, başvurmak istediğiniz okulların antrenörleri (koçları) ile iletişime geçmeli ve hazırlamış olduğunuz DVD’nizi paylaşmalısınız. Spor burslarında başvuran öğrencinin kabulüne antrenörler karar vermektedir. Spor bursunu almaya hak kazanan öğrencilerin, eğitimlerine başladıktan sonra derslerini aksatmamaları, burslarının devamı için not ortalamalarını yüksek tutmaları şarttır.

Amerika’da üniversiteler dışında uluslararası öğrencilere burs veren vakıf veya resmi kuruluşlar yok denecek kadar azdır. Burs veren bu kurumların bir kısmı, uluslararası öğrencilerin halen Amerika’da öğrenim görmesi şartını arar. Lisans seviyesinde burs veren  okul, vakıf ve resmi kuruluşların bilgileri için Komisyonumuzun Eğitim Danışmanları ile irtibat geçebilir veya EducationUSA web sitesinde  www.educationusa.info/for_international_students.php linkinden üniversitelerin uluslararası öğrencilere verdiği bursların bilgisine ulaşabilirsiniz.

 

Lisansüstü Programları İçin Burs İmkânları

 

Amerika’da üniversiteler yüksek lisans ve doktora eğitim almak isteyen uluslararası öğrencilere çeşitli burs imkânları sağlarlar. Araştırma Asistanlığı (Research Assistantship-RA), Öğretim Asistanlığı (Teaching Assistantship-TA), İdari Asistanlık (Graduate Assistantship) ve karşılıksız burs (Fellowship) şeklinde sunulan bu burslardan faydalanmak için, öğrencinin not ortalamasının yüksek, İngilizce seviyesinin ve referanslarının çok iyi, TOEFL, GRE, GMAT gibi Amerikan üniversitelerine girişte şart koşulan sınavlardan aldığı puanlarının yüksek olması ve niyet mektubunda kendisini çok iyi ifade etmesi gerekmektedir.

 

Araştırma Asistanlığı, öğrencilerin akademik başarılarına ve çalışma yapmak istedikleri alana göre verilen asistanlık türüdür. Hem tam zamanlı hem de yarım zamanlı Araştırma Asistanlığı pozisyonları vardır. Öğrenciler, Araştırma Asistanlığı pozisyonunda, alanlarında öğretim veya araştırma faaliyetlerine katılarak, okul ve geçim masraflarının önemli bir kısmını, bazen de hepsini karşılayabilirler.

 

Öğretim Asistanlığı, öğrencilerin akademik başarılarına göre verilir ve öğrencilere derslerinde ve laboratuvar çalışmalarında yardımcı olup, test hazırlama gibi ders faaliyetlerinde profesörleriyle birlikte çalışmalarına fırsat verir. Öğretim Asistanları kazandıkları parayla eğitim ve yaşam masraflarını büyük ölçüde ve bazen de tamamen karşılayabilir, okulun öğretim elemanlarına sunduğu tüm imkânlardan da yararlanabilirler. Öğretim Asistanlığı pozisyonları hem tam zamanlı hem de yarı zamanlı olabilir.

 

Graduate Assistantship adı verilen idari asistanlık ise, bölümlerin öğrencilere idari ofislerde çalışma imkânı sağlayarak verdikleri kısmi burslardır. Rekabet çok fazla olduğu için araştırmaya erken başlanmalı ve son başvuru tarihleri kaçırılmamalıdır. Okulların verdiği bu burslara başvuru yapmak için başvurmayı düşündüğünüz bölüm ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.

 

Amerika’da yüksek lisans veya doktora eğitimi almak isteyen ve halen Türkiye’de bir doktora programına kayıtlı olup, doktora tez konuları hakkında Amerika’da araştırma yapmak isteyen öğrenciler, Komisyonumuzun Yüksek Lisans, Doktora ve Doktora Tezi Araştırma Bursu’na başvuruda bulunabilirler. Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu’nun bursları dışında, Amerika’da lisansüstü eğitim için Yükseköğretim Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK gibi kurumlar ile bazı vakıf ve derneklerin burs imkânları da araştırılabilinir. Uluslararası öğrencilere Amerika’da eğitimlerine devam etmek üzere Amerika’daki kurum ve vakıfların verdikleri burs olanakları ile ilgili olarak Komisyonumuzun Eğitim Danışmanları ile irtibata geçebilirsiniz.

 

Doktora Sonrası Eğitim ve Araştırma Programları için Burs İmkânları

 

Türkiye’de veya yurtdışındaki bir üniversiteden doktorasını almış akademisyenlerin Amerika’daki üniversitelerde araştırma yapma imkânı vardır. Araştırma süresince geçim masraflarını karşılayabilmek için burs imkânları üniversitelerin bölüm başkanlarıyla ya da proje yürüten kişilerle iletişime geçilerek araştırılmalıdır.

 

İletişime geçilecek kişi daha önceden bir konferansta tanıştığınız, kendisinden ders aldığınız, öğretim görevlisi arkadaşlarınızla çalışmış veya çalışmalarınız esnasında araştırmalarından faydalandığınız bir profesör olabilir. Bu kişinin çalışmalarını detaylı bir şekilde inceledikten sonra aynı araştırma konusu üzerinde çalıştığınızı, geçmiş çalışmalarınızı ve kendinizi anlatan bir yazı yazarak iletişime geçebilir, okulun verdiği araştırma burslarını sorabilirsiniz.

 

Türkiye’de çalıştıkları bir araştırma projesine Amerika’da devam etmek isteyen akademisyenler Komisyonumuzun verdiği Akademik Araştırma Bursu’na başvuruda bulunabilirler. Amerika’da bir proje üzerinde araştırma yapmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve TÜBİTAK gibi farklı kurumların burs olanakları da değerlendirilebilinir. Amerika’da araştırma yapmak üzere, Amerika’daki kurum ve vakıfların verdikleri burs olanakları ile ilgili olarak Komisyonumuzun Eğitim Danışmanları ile irtibata geçebilirsiniz.