Türkiye'de Yükseköğrenimin Uluslararasılaşmasının Güçlendirilmesi: Mevcut Zorluklar ve Beklentiler

HABERLER

Türkiye'de Yükseköğrenimin Uluslararasılaşmasının Güçlendirilmesi: Mevcut Zorluklar ve Beklentiler

Fulbright Komisyonu, 6 Aralık 2021'de İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün (İYTE) ev sahipliğinde “Türkiye'de Yükseköğrenimin Uluslararasılaşmasının Güçlendirilmesi: Mevcut Zorluklar ve Beklentiler” başlıklı bir çalıştay düzenledi. 17 konuşmacı, beş oturumda uluslararasılaşma alanını tartıştılar. Çalıştayda ele alınan konulardan bazıları şunlardı: Türk kamu düzenleyici kuruluşlarının perspektifleri, hem Türkiye içinde hem de yurtdışında yürütülen akademik araştırmalar ve son trendler, göçün etkisi, uluslararası ofislerin ve öğrencilerin deneyimleri, SUNY ve Türk üniversiteleri ile başarılı ortak program örnekleri ve son olarak, sanal, dijital ve "evde" uluslararasılaşmayı kapsayan uluslararasılaşmanın geleceği.