2022-2023 U.S. Scholar, U.S. Students Study/Research ve İngilizce Öğretim Assistanlığı Programları bursiyerlerimizle Tanışma Toplantımız Gerçekleşti

HABERLER

2022-2023 U.S. Scholar, U.S. Students Study/Research ve İngilizce Öğretim Assistanlığı Programları bursiyerlerimizle Tanışma Toplantımız Gerçekleşti

U.S. Scholar ve U.S. Studens Study/Research Programları bursiyerlerimiz ile yüzyüze
gerçekleştirdiğimiz 2022-2023 Akademik Yılı Oryantasyon toplantılarımız Ankara’da gerçekleşti. İlk
toplantımız 14-16 Eylül 2022 tarihleri arasında dört Scholar, altı öğrenci araştırmacı ve beş yüksek
lisans bursiyerinin katılımıyla tamamlandı. İkinci toplantımız ise İngilizce Öğretim Assistanlığı
bursiyerlerimizle 19-22 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleşti.